18. haaste PE-alkuinen suomenkielinen sana. 

18%23_PE.jpg

Peltoaukea, kuva syksyltä 2010. 

Muiden kuvat