Tällaisen tunnustuksen  aimarii Pollen suurista saappaista on antanut

Naisen elämää -blogilleni

1743435.jpg

Kiitoksia oikein paljon!

Säännöt:

      1. The winner can put the logo on his/her blog - Voittaja voi laittaa logon blogiinsa.
2. Link the person you received your award from - Linkitä siihen blogiin, josta palkinnon sait.
3. Nominate at least 5 other blogs - Nimeä vähintään 5 muuta blogia palkinnon saajiksi.
4. Put links of those blogs on yours - Laita noiden blogien linkit sivullesi.
5. Leave a message on the blogs of the boys/girls you've nominated -
Jätä viesti blogeihin, jotka nimesit voittajiksi.

On vaikeaa nimetä monien kesäisten blogien joukosta vain viisi.

Lähetän Summer Blog - maininnan seuraaville blogeille, joita käyn lukemassa enemmän tai vähemmän säännöllisesti: